ИАБ Македонија потпиша меморандум за соработка со Македонската Асоцијација на Новинари

ИАБ Македонија и Македонската Асоцијација на Новинари (МАН) потпишаа меморандум за соработка  со цел промовирање, развој и континуирана соработка во областа на дигиталното огласување и развој на дигиталните медиуми.

Во рамки на својата примарна дејност и цели, ИАБ и МАН меѓусебно ќе соработуваат во интерес на дополнителниот развој на дигиталното огласување, унапредување на работата на новинарите, медиумите, издавачите, маркетинг агенциите и компаниите на територијата на Република Македонија на повеќе начини и преку повеќе заеднички проекти.

Согласно потпишаниот меморандум МАН ги повикува своите членови доброволно да се зачленат во ИАБ Македонија и ИАБ Македонија ги повикува своите членки од медиумските издавачи доброволно да се зачленат во МАН.

МАН истовремено ги повикува своите членови при својата работа да се придржуваат кон “Саморегулаторниот етички кодекс на добри професионални практики“ во дигиталното издаваштво на територијата на Р.Македонија усвоен од страна на асоцијацијата ИАБ Македонија како единствена интернационална организација во Македонија која на едно место ги спојува медиумите, маркетинг агенциите и огласувачите.

Двете организации се обрзаа дека за сите прашања од заеднички интерес ќе одржуваат средби на кои ќе ги усогласуваат сите прашања поврзани со унапредување на работењето на двете организации.

Биди во тек со IAB Macedonia активности